SkinOne

Tiếp nhận đánh giá, góp ý của quý khách hàng

Mỗi đánh giá, nhận xét của Quý khách hàng là một cơ hội quý giúp Phòng khám Da liễu SkinOne nâng cao được chất lượng
trao gửi các dịch vụ điều trị, làm đẹp của phòng khám. Từ đó, chúng tôi cũng kịp thời rà soát và thay đổi nếu có
những sơ suất ảnh hưởng đến trải nghiệm của Quý khách hàng.

SkinOne nhận đánh giá,
góp ý tại đây

    0938 272 100
    [email protected]